Läsa på olika sätt

Sök

Logga in

Läsa på olika sätt

En mobiltelefon och hörlurar ligger i en uppslagen bok

 

Läsa kan man göra på många olika sätt.

Man kan till exempel läsa med ögonen, öronen eller händerna.

Här har vi samlat information om olika sorters böcker som du kan läsa. Tryck på rubrikerna om du vill veta mer.

 

Ȁppelhyllan

På Äppelhyllan finns böcker för och om barn med funktionsvariation.

 

»Talböcker

Talböcker är ljudböcker som du får låna om du har svårt att läsa tryckt text.

 

»Stor stil

Storstilsböcker är böcker med större text som är lättare att läsa.

 

»Lättläst

Lättlästa böcker har kort text och enkla ord. 

 

Senast uppdaterad 2021-07-21