Garanterat bra böcker

Sök

Logga in

Garanterat bra böcker

#garanterat bra böcker

"Garanterat bra böcker" är en satsning av Kulturrådet, med syfte att uppmärksamma och tillgängliggöra bra böcker.

Kulturrådet bedömer vilka böcker som de vill lyfta, och skickar ut böcker till bibliotek i hela Sverige några gånger per år.

En bok som Kulturrådet har bedömt som "garanterat bra", kan kallas för en Kulturrådsbok, Kulturbok eller bara K-bok.

»Klicka här för att se tips på Garanterat bra böcker som finns att låna på biblioteken i Kramfors.

 

I Kramfors

På Kramfors bibliotek finns en "Kulturbokshylla" på andra våningen, där vi brukar skylta med böcker som kulturrådet har skickat till oss.
 

Just nu har vi också en specialhylla som vi har fått av Kulturrådet. Under 2020 är den på turné i kommunen. Håll utkik och låna gärna Garanterat bra böcker från hyllan! Kulturrådsböcker som står i den gul/rosa hyllan och kulturrådshyllan på Kramfors bibliotek får du låna hur länge du vill.

Kulturbokshyllan. Hyllan är gul. I rosa text står det #garanteratbraböcker

 

Senast ändrad 2020-12-07