Bokstart

Sök

Logga in

Bokstart

Barn bläddrar i en bok. Till vänster om barnet finns Bokstarts logga, ett blått B.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till förädrar och vuxna i barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Mer information finns på »Bokstarts hemsida.

 

Bokstart i Kramfors

Kramfors bibliotek har tillsammans med förskolan och barnhälsovården beviljats projektmedel från Kulturrådet för att driva Bokstart i Kramfors kommun. Ambitionen är att projektet ska vara treårigt. 

Under projektets första år ska biblioteket tillsammans med förskolan bygga Kapprumsbibliotek på samtliga förskolor. Tanken är att alla barn, oavsett vilken förskola de går, ska ha en likvärdig tillgång till böcker och läsning.

Biblioteket ska tillsammans med barnhälsovården ta fram en ny gåvobok till alla nyfödda samt en gåvobok till barn när de blir åtta månader gamla. Tillsammans med gåvoböckerna får alla barn och föräldrar en Bokstartskasse med informationsmaterial om kommunikation och läsning. 

Projektledare i Kramfors är Victoria Jonsson. 

Genom ett stärkt samarbete mellan de som möter barnen när de är små, får barnen i Kramfors möta språkets värld på ett roligt och lärorikt sätt!

 

 

Senast uppdaterad 2021-03-30