Lådorna finns på:

»Coop Bollstabruk - Ådalsvägen 20, 873 30 Bollstabruk

»Ica Dockstahallen - Dockstavägen 24, 870 33 Docksta

»Ica Nyland (Rosen) - Borgargatan 17, 870 52 Nyland

»Ica Torrom (Nära Strömmen) - Prästbordet 103, 872 98 Noraström

»Kusthallen - Vågfjärdsvägen 2, 870 30 Nordingrå